קווים משיקים וקווים מבדילים בין שתי התכניות

תכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי

תכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי

רוב המשתתפים – בכירים מתוך השלטון המקומי. הגשת מועמדות יחד כנבחרת של רשות מקומית / אשכול רשויות מקומיות. עובדי השלטון המקומי אינם רשאים להגיש מועמדות כיחידים לתכנית זו.

מיעוט המשתתפים – עובדי השלטון המרכזי והמגזר השלישי, אשר להם ממשקים משמעותיים עם השלטון המקומי.

רוב המשתתפים – בכירים מתוך השלטון המרכזי. הגשת מועמדות כיחידים.

מיעוט המשתתפים – עובדי מוסדות השלטון המקומי והמגזר השלישי, אשר להם ממשקים משמעותיים עם השלטון המרכזי.

הרכב המשתתפים

התכנית מזמינה רשויות מקומיות שלהן יש רצון לקדם פרויקט סביב אחד מהאתגרים הבאים:

1. שירותים דיגיטליים חכמים וידידותיים לתושב.

2. עבודה מבוססת נתונים המשרתת ייעול תהליכי עבודה פנים ארגוניים.  

3. פיתוח כלכלי של הרשות המקומית בדגש על מתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים.

4. קידום סוגיות אזוריות באמצעות דיגיטציה.

5. למועמדים מהמגזר הממשלתי והמגזר השלישי - חיזוק ושיפור ממשקי העבודה מול הרשויות המקומיות באמצעות דיגיטציה.

כל פרויקט יזכה לתמיכה ולליווי של צוות התכנית, השותפים וחברות ייעוץ שמתמחות בהובלה ובקידום של פרויקטים דיגיטליים

כל צוות בתכנית המוניציפלית יזכה בתקציב למימוש הפרויקט.

*המימון מותנה בקיומו של תקציב לעניין.

כל משתתף יבחר פרויקט מתכנית העבודה של הארגון שלו או יוזמה חדשה שברצונו לקדם לבד או כצוות במסגרת התכנית.

כל פרויקט יזכה לתמיכה ולליווי של צוות התכנית, השותפים וחברות ייעוץ שמתמחות בהובלה ובקידום של פרויקטים דיגיטליים.

ביצוע פרויקטים במסגרת התוכנית

כל פרויקט יזכה לתמיכה ולליווי של צוות התכנית, השותפים וחברות ייעוץ שמתמחות בהובלה ובקידום של פרויקטים דיגיטליים. 

ליווי התוכנית

מאי 2021

מועד המפגש הראשון של התכנית

10 חודשים

משך התוכנית

כ-16 ימי למידה

ימי למידה בארץ

כ-6 ימי למידה (*בכפוף למצב התחלואה ולקבלת אישור תקציבי)

סמינר בינלאומי בארץ או בחול*

כן

בוגרי התכניות יהיו חברי קהילת המובילים הדיגיטליים?

יודגש כי מועמדים מהמגזר הממשלתי ומהמגזר השלישי יוכלו להגיש מועמדות לאחת התכניות או לשתי התכניות גם יחד תוך ציון העדפתם ביחס לשתי התכניות. עם זאת, הנהלת התכנית תוכל לשקול, לפי פעילות המועמד והממשקים המקצועיים שלו, לאיזו מהתכניות מומלץ לשבץ אותו. המועמד יקבל הודעה לגבי התכנית אליה הוא מיועד לפני תחילת תהליך המיון לתכניות.

לוחות זמנים:

לו״ז לתוכנית לשלטון המקומי

ימים ב׳-ג׳

24-25.5.2021

מפגש 01

ימים ב׳-ג׳

28-29.6.2021

מפגש 02

ימים ג׳-ד׳

26-27.7.2021

מפגש 03

ימים ב'-ג'

13-14.9.2021

מפגש 04

ימים ב'-ג'

25-26.10.2021

מפגש 05

ימים ד'-ה'

8-9.12.2021

מפגש 06

ימים ג׳-ד׳

11-12.1.2022

מפגש 07

סיור לימודי בחו"ל

20-24.2.2022

מפגש 08

ימים ד'-ה'

30-31.3.2022

מפגש סיום

*יש לשריין מפגש נוסף למקרה של שינויים - 25-26.4.2022 ימים ב׳-ג׳

לו״ז לתוכנית לשלטון המרכזי

* הסיור הלימודי לחו"ל מותנה בהגבלות עקב התחלואה בנגיף הקורונה ובקבלת אישור תקציבי לנושא.

*נכון לרגע פרסום הקול קורא, עדיין אין אישור ללינה בארץ ולסיור הלימודי בחו"ל במסגרת מפגשי התכנית.

ימים ב׳-ג׳

24-25.5.2021

מפגש 01

ימים ב'-ג'

21-22.6.2021

מפגש 02

ימים ד'-ה'

21-22.7.2021

מפגש 03

ימים ב׳-ג׳

13-14.9.2021

מפגש 04

ימים ג'-ד'

19-20.10.2021

מפגש 05

ימים ב'-ג'

22-23.11.2021

מפגש 06

ימים ב'-ג'

27-28.12.2021

מפגש 07

סיור לימודי בחו"ל

6-10.2.2022

מפגש 08

ימים ג'-ד'

22-23.3.2022

מפגש סיום

* יש לשריין מפגש נוסף למקרה של שינויים - 25-26.4.2022 ימים ב'-ג'

תאריך אחרון להגשת מועמדות

21.2.21​​​

יום ראשון | 23:59

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now