אודות התכנית

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה ייחודית.
בזכות שילוב של בשלות תשתיות טכנולוגיות וסדרת החלטות ממשלה, נוצרה הזדמנות לצמצום פערים חברתיים ולצמיחה בחברה הישראלית באמצעות דיגיטציה:
הנגשה באמצעות דיגיטציה: הנגשה וייעול של שירותים ציבוריים, שיתוף מידע וידע ממשלתי ומוניציפאלי, התייעלות כלכלית, שירותים חברתיים מרחוק, הנגשת דיגיטציה לאוכלוסיות מוחלשות ועוד.
מטרת התכנית היא להכשיר מובילי שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית בשלטון המרכזי וישפרו תהליכים וממשקים עם האזרח באמצעות טכנולוגיה.
התכנית מיועדת לבכירים מצטיינים מהשלטון המרכזי וכן לבכירים מצטיינים מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי, המבקשים להשפיע ולחולל שינוי בתחומים שבאחריותם באמצעות חדשנות דיגיטלית.
התכנית גובשה ביוזמת ובהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי בשיתוף אלכא וג'וינט ישראל.